Ihmiosiä afterwork -tapahtumassa
Keskiviikkona 18.10. kokoontuneessa After Workissa oli niin tärkeä ja ajankohtainen aihe, että siitä riittää puhuttavaa vielä seuraavaankin Afteriin. After Work on Oulujoen kokoomuksen kuukausittain järjestämä, kaikille avoin keskustelutilaisuus.
Keskustelimme nuorten tilanteesta monipuolisesti sekä ennaltaehkäisyn että nyt jo huonosti voivien nuorten näkökulmasta.

  • Varhaiskasvatuksella ja neuvolapalveluilla on tärkeä rooli pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa.

  • Perusopetuksessa on tärkeää, että opettaja ehtivät kohdata oppilaat ja huomioida erilaiset tuen tarpeet. Isot koululuokat, kiire ja valtava työnmäärä vaikeuttavat yhteyden luomista oppilaan ja opettajan välille huomattavasti.

  • Toisen asteen koulutus on nuorelle äärettömän tärkeä. Se määrittelee elämän suuntaa ja nuori alkaa pikkuhiljaa siirtymään nuoruudesta aikuisuuteen.

  • Terveydenhuollon resurssit mietityttivät kaikkia paikalla olijoita. Jonot mielenterveyspalveluihin ovat ihan liian pitkät, jolloin ongelmat ehtivät kasaantua ja voimistua, ja nuoren olo heikentyä entisestään. Keskustelimme palvelusetelien tarpeellisuudesta nyt eikä joskus tulevaisuudessa. Nuorten hätään ja huoleen on vastattava pian, jotta suuremmilta ongelmilta vältytään ja apua mielenterveysongelmiin saadaan mahdollisimman pian tarpeen ilmaannuttua. Jos hyvinvointialue ei pysty tarjoamaan mielenterveyspalveluita ajoissa, on palveluseteli otettava ehdottomasti käyttöön8

 

 

  • Harrastukset opettavat sinnikkyyttä, sosiaalisia taitoja ja tuovat hyvää mieltä. Harrastuksista löytyy usein myös ystäviä, jotka jakavat samanlaiset kiinnostuksen kohteet.
  • Sosiaalisessa mediassa on sekä hyviä että huonoja puolia. Yhtä mieltä voidaan varmasti olla siitä, että sen käyttöä voi rajoittaa ja viettää enemmän aikaa ulkoillen ja liikkuen sekä perheen ja ystävien kanssa,
  • Keskustelimme myös siitä, että kodin merkitystä ei voi liikaa korostaa lasten, nuorten ja aikuistenkin näkökulmasta. Ystävät ovat nuorille tärkeitä, usein tuntuu että jopa niitä kaikkein tärkeimpiä, mutta läsnäolevaa vanhempaa ei korvaa mikään.
 
Kaupunginvaltuutettu, Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Husso toi After Workiin  terveisiä nuortenfoorumista. Nuorten kaksi selkeää viestiä meille aikuisille oli, että he toivovat selkeitä rajoja ja läsnäolevaa aikuista. Tästä keskustelimme myös After Workissa, jossa nousi sama viesti keskusteluun.
”Rajat ovat rakkautta” -sanonta pitää edelleen paikkansa. On tärkeää kuunnella ja kuulla nuorta, mutta samalla olla turvallinen aikuinen, joka asettaa selkeät rajat.

 

Ojk afterwork