Olemme erittäin ylpeitä vahvasta ehdokasjoukostamme kuntavaaleissa 2021. Ehdokkaana olevat Oulujoen kokoomuksen jäsenet:

Teija Angeria
Hanna Katariina Haipus
Tiina Heikkinen
Jarmo Juhani Husso
Juha Hänninen
Petri Jokinen
Kati Johanna Jurkko
Tapio Kankaala
Matti Kariniemi
Maarit Hannele Katainen
Esa Kauppi
Anne Maarit Kulju
Juha Tapio Kärkkäinen
Jukka Samuel Kärkkäinen
Ulla-Riitta Lattula
Miia Lehtisaari
Markku Lehto
Matti Olavi Matinheikki
Kari Mattila
Kim Nikula
Raimo Juhani Petäsnoro
Veli-Pekka Pohjola
Anna Poropudas
Jarkko Juhani Ruottinen
Antti Salonurmi
Sebastian Stenfors
Ari Takanen
Mari-Leena Hannele Talvitie
Erika Taube-Säkkinen
Tero Väyrynen

Ehdolla on kaikkiaan 30 jäsentämme.