Oulujoen Kokoomuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 15.1.2019.

TOIMINTASUUNNITELMA

1. Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet

Oulunjoen Kokoomus on jäsenmäärältään kokoomuksen suurin paikallisyhdistys Oulussa. Historiamme juontaa Oulun Madekoskelta, mutta tänä päivänä jäsenemme tulevat kaikkialta Oulusta ja lähiseudulta, ja toimintamme kohde on Oulun seutu kokonaisuudessan. Tavoitteenamme on Oulun seudun menestys ja hyvinvointi.

Yhdistyksemme tarkoituksena on:

 • Tuomme kaikille alueemme asukkaille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihimme
 • Kokoomuslaisesti ajatteleville tarjoamme mahdollisuuden olla kokoomuksen jäsen ja ylläpitää sosiaalisia suhteita samanhenkisiin ihmisiin
 • Järjestämme tapahtumia, vierailuja, matkoja, virkistystä ja koulutusta jäsenillemme, muille kokoomuslaisille sekä suurelle yleisölle
 • Tarjoamme jokaiselle jäsenellemme hänen henkilökohtaisia tavoitteitaan mahdollisimman hyvin vastaavan tavan toimia kokoomuksessa ja vaikuttaa yhteisiin asioihimme
 • Käymme vuoropuhelua suuren yleisön kanssa, teemme työtä kokoomuksen kiinnostavuuden ja kannatuksen kasvattamiseksi ja olemme mukana perustelemassa Kokoomuksen ajamia ratkaisuja suurelle yleisölle
 • Rekrytoimme ehdokkaita vaaleihin sekä teemme aktiivista vaalityötä ehdokkaidemme ja kokoomuksen puolesta
 • Tuemme jäseniämme luottamustehtäviin kunta-, piiri- ja valtakunnallisella tasolla
 • Vaikutamme paikallisyhdistyksenä politiikkaan jäsenistömme yhteisesti päättämissä asioissa
 • Osallistumme aktiivisesti kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestön ja piirin toimintaan
 • Teemme yhteistyötä muiden kokoomuksen paikallisyhdistysten kanssa
 • Pidämme esillä Oulujokeen ja sen alueeseen liittyviä teemoja
 • Kehitämme omaa toimintaamme ja osallistumme kokoomuksen toiminnan kehittämiseen

2. Toiminnan kehittämisen painopisteet 2019

Hallitus ehdottaa vuodelle 2019 yhdistyksen toiminnan kehittämisen painopisteiksi seuraavia:

1. Kehitämme uusia toimintamuotoja niin, että pystymme tarjoamaan aiempaa useammalle jäsenellemme ja jäsenyydestä kiinnostuneelle henkilökohtaisiin toiveisiin sopivan tavan osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
2. Tuemme kokoomuksen muiden paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestön ja emopuolueen toimintaa omalta osaltamme aiempaa enemmän
3. Tehostamme jäsenhankintaa

3. Uudet toimintamuodot: aktiivitoimikunnat

Uskomme, että moni oululainen kokee, että hänellä olisi oman kiinnostuksensa tai asiantuntemuksensa kautta annettavaa yhteisten asioidemme hoitamiseen, mutta poliittinen toiminta vierastuttaa tai siitä ei tiedetä tarpeeksi. Vaikuttamiseen mukaan pääsy voidaan kokea monimutkaiseksi. Moni haluaisi ehkä tulla mukaan enemmän oman alansa asiantuntijana kuin poliitikkona. Osa haluaisi tarjota asiantuntemuksensa yhteisten asioiden hyödyksi, mutta kuitenkin pitää samalla muuten matalaa profiilia.

Oulujoen kokoomus on aloittanut aktiivitoimikuntien rakentamisen vuonna 2018. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen oman kiinnostuksen ja asiantuntemuksen ehdoilla vaihtoehtona ”yleistoiminnalle” eli paikallisyhdistyksen hallintoon, puolueen ständeille, vaaleihin jne. osallistumiselle.

Kulttuuritoimikunnan toiminta käynnistyi keväällä 2018. Toiminta on keskittynyt toimikunnan jäsenien tärkeiksi kokemien asioiden eteenpäin viemiseen, mm. Oulun kaupunkikuvaan ja -kulttuuriin sekä koulutuspolitiikkaan liittyviin asioihin (esim. audiovisuaalisen koulutuksen järjestäminen Oulussa vastaamaan Oulun seudulla tapahtuvien elokuva- ja videotuotantojen nykyisiä ja tulevia tarpeita).

Tavoitteena on perustaa 1–2 uutta aktiivitoimikuntaa nykyisten ja uusien jäsenten kiinnostuksen pohjalta vuonna 2019. Toimikunnat päättävät itse työskentelynsä muodoista – ne voivat esimerkiksi järjestää tapahtumia, tehdä selvityksiä, laatia aloitteita, julkaista kirjoituksia, tuoda muuten asioita julkisuuteen, toimittaa tietoa poliittisille päättäjille jne. Hallitus tukee aktiivitoimikuntien työskentelyä. Edellytämme toimikuntien toiminnalta avoimuutta.

Käyntiin lähteneelle aktiivitoimikuntatyöskentelylle haetaan julkisuutta myös Oulujoen kokoomuksen viestinnän kautta ja se toimii jäsenrekrytoinnin välineenä.

4. Kokoomustoiminnan tukeminen

Kokoomuksen kunnallisjärjestön alla toimii Oulussa 12 paikallisyhdistystä. Yhdistysten yhteistyö on tärkeää, jotta kriittinen massa ylittyy ja kokoomus saa tilaa ja julkisuutta suuren yleisön keskuudessa myös paikallisyhdistysten toimesta. Nyt paikallisyhdistysten toiminta on nurkkakuntaista. Uskomme, että suurin syy tähän on viimekädessä se, että yhdistysten väliseen yhteistoimintaan ei ole yhdistyksissä tavoitteita eikä rutiineja.

Oulujoen kokoomus haastaa muut paikallisyhdistykset sillä tavoitteella, että yhteistyössä kunnallisjärjestön kanssa toisimme kokoomuslaisuutta aikaisempaa merkittävästi enemmän näkyville suurelle yleisölle. Sovimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikkien asiasta kiinnostuneiden paikallisyhdistysten kanssa toimivan tavan yhteydenpidolle.

Lisäksi vuoden 2019 aikana:

 • varmistamme, että kaikissa oululaisissa kokoomusyhdistyksissä ja kunnallisjärjestössä seurataan viestintäkanaviamme (facebook, instagram, jäsenkirjeet) ja että meillä seurataan muiden yhdistysten viestintäkanavia
 • lisäämme muiden paikallisyhdistysten kaikille avoimet tapahtumat omaan viestintäämme (nettisivut, facebook, jäsenkirjeet)
 • rohkaisemme jäseniämme osallistumaan muiden yhdistyksien kaikille avoimiin tapahtumiin

5. Jäsenhankinnan tehostaminen

Jäsenhankinta oli painopiste jo vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa, ja jäsenmäärä on kasvanut hyvin vuonna 2018. Jatketaan 2018 suunnitelman mukaan (potentiaalien tunnistaminen ja yhteydenotot, yleinen jäsenmarkkinointi, uusien jäsenten palkitsevaksi kokema toimintaan mukaanotto). Koko ajan kasvava toiminnan määrä helpottaa jäsenhankintaa. Erityisesti tehostetaan potentiaalisten jäsenten tunnistamista ja yhteydenottoa.

6. Tapahtumat, tilaisuudet, vierailut ja muu toiminta

Omille jäsenille ja suurelle yleisölle järjestettävä toiminta oli painopiste vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa. Toiminnan osalta on tapahtunut paljon:

 • olemme järjestäneet lukuisia tapahtumia omalle jäsenistölle: matkoja, puuroaamiaisia, saunailtoja, juhlatilaisuuksia jne. – osallistuminen on ollut runsasta
 • olemme järjestäneet useita suurelle yleisölle suunnattuja tapahtumia, joihin on osallistunut useita kymmeniä henkilöitä kerrallaan

Jatkamme monipuolisesti tapahtumien järjestämistä. Pidämme mukana vuonna 2018 hyvin toimineet tapahtumat ja kokeilemme uudenlaisia tapahtumia. Lisäämme yhteistyötä muiden yhdistysten sekä omien luottamustehtävissä toimivien jäseniemme kanssa toiminnan järjestämisen suhteen.

7. Viestintä

Viestinnän perusasioiden laittaminen kuntoon oli vuoden 2018 tavoite ja siinä on onnistuttu hyvin. Yhdistyksellä on helposti ylläpidettävät internetsivut ja blogi. Facebook-viestintä toimii aiempaa aktiivisemmin. Keväällä 2018 avatut instagram-sivut ovat keränneet lähes sata seuraajaa. Jäsenkirjeitä on lähetetty aiempaa enemmän.

Viestinnän painopiste vuodelle 2019 on yhdistyksen toiminnasta viestiminen olemassa olevia viestintäkanavia käyttäen. Jäsenviestejä lähetetään n. 1 kpl kuukaudessa. Luottamustehtävissä toimivilta jäseniltämme pyydetään blogikirjoituksia ja uuden hallituksen uudet jäsenet kirjoittavat (tai päivittävät) itsestään esittelyn blogiin.

8. Vaalitoiminta

Oulujoen kokoomuksella on erittäin hyvä ehdokaskolmikko keväällä 2019 järjestettävissä eduskuntavaaleissa. Rohkaisemme jäsenistöämme hakeutumaan ehdokkaiden tukiryhmiin. Kaikissa vuoden 2019 aikana järjestettävissä vaaleissa yhdistyksen toiminnan painopisteenä on kokoomus-puolueen vaaliteemojen esilletuonti ja ehdokkaidemme tukeminen

9. Talous ja hallinto

Pääasialliset tulot ovat jäsenmaksuosuus sekä tuet ja lahjoitukset. Vuonna 2019 panostamme vaalitoimintaan.

Maksamattomien jäsenmaksujen perintää tehostettiin jo 2018 ja tätä jatketaan. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan, häneen ollaan sopivalla tavalla yhteydessä kohtuullisen ajan sisällä. Myös jäsenkirjeissä muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta.

Kriteerit täyttäville Oulujoen kokoomuksen jäsenille haetaan kokoomuksen ansiomerkkejä.

Vuoden 2020 vuosikokous järjestetään mahdollisimman aikaisin heti vuoden alusta.